"Yogaḥ-cittavṛtti-nirodahaḥ. Joga je zastavenie pohybov mysle." Patanjali, Yoga Sūtra

Jogu môže praktikovať človek, ktorý môže dýchať, to znamená, že úplne každý človek. Dôležité je mať chuť pracovať sám na sebe. Všetko, čo k joge potrebujete, máte neustále so sebou - dych, telo, myseľ.


LETNÝ INTENZÍVNY KURZ JOGY 

PRE ZAČIATOČNÍKOV

Myslíš, že už je čas začať s jogou? Prišlo leto a ty máš väčšiu chuť, viac energie a hlavne času? Prihlás sa na letný intenzívny kurz jogy pre začiatočníkov.

KURZ JOGY PRE ZAČIATOČNÍKOV je určený pre všetkých, ktorí chcú začať s jogou a pre všetkých tých, čo majú chuť so sebou niečo robiť a venovať si čas. Naučíme sa správne dýchať, krok po kroku si prejdeme pozície 1. série ashtanga jogy po Navasanu.

Kurz bude vedený tak, aby ste postupne vedeli praktizovať jogu samostatne, bezpečne a správne, vzhľadom na limity Vášho tela.

Termín: 1.7.2019 - 4.7.2019

Čas:

1.7.2019 - 17:15 - 19:15 (2 hodiny)

2.7.2019 - 17:15 - 19:15 (2 hodiny)

3.7.2019 - 18:30 - 19:30 (1 hodina)

4.7.2019 - 18:30 - 19:30 (1 hodina)

Miesto: YOGAZ, Jarková 14, Prešov

Počet hodín: 6

Cena: 50€

Prihlasovanie: kocanovaz@gmail.com

Minimálny počet prihlásených: 7

Maximálny počet prihlásených: 10

Ashtanga joga je tradičný spôsob jogovej praxe, kde sa každý človek učí za pomoci učiteľa individuálnym spôsobom na základe svojich potrieb, daností a limitov. Je to tradičný spôsob učenia sa jogy. Je to spôsob hodiny mienený pre tých, ktorí sa chcú joge venovať dlhodobo, systematicky a dosahovať ozajstné výsledky. Časom si človek vybuduje vlastnú jogovú prax a je schopný cvičiť kedykoľvek, kdekoľvek aj sám.


ASHTANGA JOGA

Ashtanga (Aštanga) joga je jedným z najstarších systémov jogy. Tento systém jogy je zameraný na upriamenie pozornosti na to najdôležitejšie a teda na seba samého. Jednou z najstarších definícií jogy, ktorá pochádza z Yoga Sūtra od Patanjaliho: "Yogaḥ-cittavṛtti-nirodahaḥ" - Joga je zastavenie procesov mysle.

Celý náš život je naša myseľ vystavovaná nesmiernemu množstvu vnemov to znamená, že naša pozornosť je upriamená na vonkajšie vnemy. Ak je pozornosť upriamená na nás samých, je to vo väčšine prípadov na veľmi krátku chvíľu. Prax Aštanga jogy túto pozornosť smeruje na nás a učí nás porozumieť našej mysli a telu.

Dych, pozornosť a ásany (pozície) sú presne definované. Jedná sa o ucelené série na seba nadväzujúcich pozícií (ásan) vytvorených jógovým učiteľom K. Pattabhi Joisom.

Existuje veľká domnienka, že ak nie ste ohybný, tak nemôžete robiť jogu. Joga je hlavne o vnútornej práci. Je to úžasný nástroj na transformáciu mysle a tela. Aštanga joga je aj dynamický systém, ktorý prepája pohyb s dychom. Samotná jogová prax môže byť fyzicky náročná a pre správne fungovanie jogy bude potrebné, aby ste niekedy opustili svoju komfortnú zónu. Aštanga joga má taktiež obrovské terapeutické benefity. Pri správnom praktizovaní a spojení pohybu s dychom sa začne kumulovať vnútorné teplo (Agni) a teda aj pot, ktorý je vysoko terapeutický.

ASHTANGA YOGA MYSORE ŠTÝL

Mysore je špecifický štýl učenia tradície Ashtanga jogy tak, ako ju učil od roku 1948 Sri K. Pattabhi Jois. Mysore štýl je tradičný a veľmi účinný spôsob, ako si postupne a nenásilne osvojiť prax Ashtanga jógy. Jedná sa o nevedenú hodinu, kedy sa žiaci na hodine krok po kroku za pomoci osobného prístupu učiteľa učia sekvenciu naspamäť, technicky správne a terapeuticky. Výsledkom je porozumenie jogy, svojho tela a svojho Ja. Je to tradičný, najjednoduchší a nejefektívnejší spôsob praxe Ashtanga jogy. Každý praktikuje sám, na vlne svojho dychu, podporený energiou skupiny a prítomnosťou učiteľa. Akonáhle si žiak zapamätá sled učených pozícií, učiteľ mu pridáva ďalšie. Každý má možnosť cvičiť si svojim vlastným tempom, nezávisle na ostatných a pritom vnímať a prijímať energiu od ostatých žiakov, ktorí si robia vedľa na podložke svoju prax. Postupne sa naučíte celú sekvenciu, ktorú môžete použiť kdekoľvek a kedykoľvek, vo svojej jednoduchosti a sile. Mysore štýl je skvelý tak pre začiatočníkov ako aj pokročilých.

ASHTANGA YOGA SKRÁTENÁ VEDENÁ HODINA PRVÁ SÉRIA

Časť sekvencie Ashtanga jogy vedená učiteľom. Skupina je vedená jedným rovnakým tempom cez sled pozícií, v príjemnom tempe zvládnuteľnom pre všetky úrovne skúseností. Na hodine odznie množstvo praktických rád, ako správne použiť dych, koncentráciu a ako otočiť svoje zmysly do svojho vnútra a tým urobiť jogu naozaj jogou, a nie iba planým cvičením pozícií. Hodina je vhodná pre ľudí, ktorí chcú kvalitnú hodinu jogy.

ASHTANGA YOGA VEDENÁ HODINA PRVÁ SÉRIA

Celá prvá séria Ashtanga jogy vedená učiteľom. Trvá do 90 minút aj s relaxom. Hodina je vhodná iba pre ľudí, ktorí chodia na Mysore štýl hodiny, na ktorých sa sekvenciu krok po kroku naučia pod dohľadom učiteľa naspamäť a technicky správne alebo pre ľudí, ktorí majú absolvovaný kurz celej prvej série. Vedená hodina celej prvej série je najťažšia možná forma, ako Ashtanga jogu praktizovať. Hodina nie je vhodná pre začiatočníkov.


PRAX ASHTANGA JOGA

 • Pokiaľ máte akékoľvek zdravotné obmedzenia, vždy pred hodinou upozornite učiteľa.
 • Pred a po praxi doporučujeme 15-20 minút nepiť. Nepije sa ani počas praxe. Tu dochádza k zahrievaniu organizmu (prostredníctvom dýchania), čím dochádza k očiste tela a zvýšeniu flexibility. Pitím sa telo ochladzuje, narúša sa tok energií a plynulosť praxe.
 • Nejedzte minimálne 2 hodiny pred praxou.
 • Pokiaľ je možné, tak sa pred praxou osprchujte teplou vodou (zohrejete sa a uvoľníte svaly) a použite deodorant.
 • Po praxi sa podľa ajurvédy odporúča ponechať pokožku bez umývania aspoň 30 minút a prebytočný pot vmasírovať naspäť do pokožky.
 • Prax Ashtanga jogy počas prvých troch dní menštruácie odporúčame úplne vynechať. Ashtanga joga využíva silne energetické zámky, bandhi, ktoré zabraňujú prirodzenému prúdeniu krvi.
 • Nepraxujeme ani počas mesačného splnu a novu.
 • Pravidelnosť je dôležitá pre pozitívny účinok jogy na naše telo. Ak cvičíme len pár dní v mesiaci, benefit nepostrehneme. V prípade ashtanga jogy by sme mali cvičiť denne 6 dní v týždni a jeden deň dopriať telu oddych.

MYSORE ŠTÝL

 • Čas príchodu a odchodu je flexibilný, treba prísť tak, aby ste mali dostatok času na svoju prax. 
 • Pozície učiteľ študentom pridáva postupne, a to až na základe pochopenia a osvojenia si predchádzajúcich.
 • Nikdy sa nedvíhajte z pozície, ak sa Vás učiteľ ešte dotýka.
 • Keď chcete dopomoc v pozíciách alebo sa naučiť nové asány, sadnite si na podložku, pokračujte s dychom a počkajte na učiteľa.

 • Podložky sú k dispozícií, po hodine ich nezabudnite vydezinfikovať prípravkom na to určeným, ak preferujete svoju podložku, môžete si ju priniesť.
 • V prípade zdravotných obmedzení informujte inštruktora.
 • Rešpektujte vedenie hodiny inštruktorom a neprekračujte možnosti svojho tela.
 • Necvičte cez bolesť.
 • Buďte ohľaduplný k sebe aj  k ostatným.