Typy hodín

Vyskúšaj si Mysore štýl

Na hodine ste viacerí, no ty cvičíš samostatne, nezávisle na ostatných a na vlne svojho dychu.

Ak na hodinu prídeš úplne prvýkrát, najprv chvíľu sedíš a pozoruješ. Následne ťa začnem sprevádzať jednotlivými pozíciami. Akonáhle si zapamätáš sled učených pozícii, pridám ti ďalšie. Výsledkom je porozumenie jogy, svojho tela a svojho Ja.

Ak už ovládaš niektoré pozície alebo dokonca aj celú zostavu, cvičíš si podľa vlastného tempa. Podporu ti dodáva energia skupiny. Prítomnosť učiteľa zabezpečuje, že sa jednotlivé pozície naučíš aj technicky a terapeuticky správne. Počas celej hodiny ti pomáham a opravujem ťa tam, kde vidím, že to potrebuješ.

Mysore je štýl hodiny, kedy sice prídeme všetci v jeden čas, ale rozchádzame sa hneď po úvodných pozíciách. Každý cvičí svojím tempom podľa svojho dychu a nikto nikoho nečaká. Hodina nie je vedená, to znamená, že cvičíš čo vieš alebo pokiaľ si pamätáš. Keby niečo, je tam Zuzka, ktorá nás upozorňuje, opravuje a navedie.

(Saška)

Absolvuj kurz pre začiatočníkov

Nie každému vyhovuje individuálne cvičenie na mysore hodinách. V tom prípade sa môžeš prihlásiť na kurz pre začiatočníkov, kde sa učíš základy a sled jednotlivých pozícii v rámci skupiny ďalších jogínov.

Na kurze pre začiatočníkov sa naučíš cvičiť Ashtanga jogu úplne od základov. Spoločne si ukážeme a vysvetlíme približne prvú polovicu pozícii z celej prvej série.

Hneď potom, čo si osvojíš pozície pre začiatočníkov, môžeš pokračovať v učení ďalších pozícii na mysore hodinách alebo absolvovať kurz pre pokročilých. Po základnom kurze môžeš navštevovať aj vedené skrátene hodiny Ashtanga jogy.

Momentálne nie je vypísaný žiaden kurz. 

Na mysore štýl som sa zo začiatku necítila, bála som sa, že budem zaostávať. Preto som si počkala na vypísanie kurzu pre začiatočníkov, kde nás bolo osem báb a celú zostavu sme sa učili spoločne od začiatku. Bolo to super. Po absolvovaní kurzu som chodila predovšetkým na vedené skrátene hodiny, ale neskôr som sa odhodlala aj na mysore hodiny a konečne neriešim či zaostávam za ostatnými.

(Gabka)

Príď na vedenú hodinu

Na vedených hodinách ideš podľa tempa skupiny, ktoré je prispôsobené tak, aby bolo zvládnuteľné pre všetkých.

Skrátená hodina je vhodná pre všetkých, ktorí absolvovali minimálne začiatočnícky kurz Ashtanga jogy alebo navštevujú Mysore hodiny a ovládajú sekvenciu po Navasanu. Hodina trvá 60 minút aj s relaxom.

Celá vedená hodina, ktorá trvá do 90 minút, je najťažšia možná forma ako Ashtanga jogu praktizovať. Je určená pre tých, ktorí už ovládajú celú sériu.

Hodiny jogy pod vedením Zuzany sa pre mňa stali nástrojom ako odolávať starostiam bežného života. Jej prístup k vedeniu jogy je sústredený na detail, techniku a dych. Menej pozornosti venuje na svojich hodinách meditácii a ezoterike. A to mi vyhovuje.

(Katka)