Rozvrh

Na hodinu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému, kde nájdete vždy aj aktuálny rozvrh  https://yogaz.isportsystem.sk/


REZERVÁCIA

Na rezerváciu hodiny je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému.

 • Vytvoríte si svoj účet,
 • zakúpite si kredit,
 • vykonáte rezerváciu hodiny.

PRAVIDLÁ REZERVÁCIE

Prihlásením sa do rezervačného systému súhlasíte s pravidlami rezervácie, platnosťou kreditu, stornom rezervácie aj storno podmienkami.

 • Prihlásením na hodinu prehlasujete, že Váš aktuálny zdravotný stav Vám dovoľuje zúčastniť sa hodiny. V prípade zamlčania skutočnosti ste si vedomí toho, že znášate všetky následky VY.
 • Rezerváciu hodiny je možné vykonať iba prostredníctvom rezervačného systému.
 • Kredit oprávňuje držiteľa k danému počtu vstupov podľa výšky dobitého kreditu.
 • V prípade Vašej neprítomnosti na hodine, ktorá bola rezervovaná a nebola včas stornovaná, sme nútení Vám účtovať štandardný poplatok za hodinu podľa cenníka.
 • Množstvo rezervácií je obmedzené výškou Vášho kreditu.
 • Platby sa uskutočňujú v hotovosti v štúdiu alebo online platbou v rezervačnom systéme.
 • Ceny za hodiny sa riadia vždy aktuálnym cenníkom štúdia uverejnenom na www.yogaz.sk.
 • Pri zrušení rezervácie hodiny včas Vám kredit bude vrátený na rezervačný účet.
 • Kredit nie je možné vrátiť na bankový účet, ani v hotovosti.
 • Výšku kreditu nie je možné vrátiť späť.
 • Zmena rozvrhu nie je dôvodom na vrátenie kreditu.

PRAVIDLÁ KURZY

 • Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom emailu kocanovaz@gmail.com.
 • Miesto na kurze je Vám záväzne rezervované uhradením kurzovného.
 • Uhradením kurzovného súhlasíte s obchodnými podmienkami a rezervačným poriadkom štúdia.
 • V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete kurzu zúčastniť, informujte nás o tom prosím čo najskôr, aby ste neblokovali miesta ostatným záujemcom.
 • V prípade, ak sa nemôže zúčastniť hodiny, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom. V prípade informovania o neúčasti menej ako 12 hodín pred začiatkom hodiny strácate nárok si danú hodinu nahradiť.
 • Ak nie je dohodnuté vopred inak, počas trvania kurzu je možné nahradiť si jednu hodinu. Hodinu je možné nahradiť si iba v daný mesiac konania kurzu na vopred dohodnutej hodine štúdia. Hodinu si nie je možné nahradiť v ďalšom mesiaci, ani preniesť na ďalší kurz.
 • Rezervované miesto na kurze nie je možné počas trvania kurzu presunúť na inú osobu.
 • Zaplatené kurzovné nevraciame.
 • Storno poplatok 100%.

Platnosť kreditu

 • Platnosť kreditu je uvedená v cenníku. Ak nie je uvedené inak, platnosť kreditu je 30 dní.
 • Koniec platnosti kreditu Vám oznámime 1,5,15,30 dní pred koncom platnosti prostredníctvom e-mailu.

Storno rezervácie a storno podmienky

 • Stornovanie rezervácie hodiny platí pre všetkých klientov rovnako.
 • Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom rezervovanej hodiny prostredníctvom webovej aplikácie.
 • V prípade, že sa nestihnete odhlásiť včas, bude Vám účtovaný štandardný poplatok za hodinu viď. cenník.
 • Pri opakovanej neospravedlnenej neprítomnosti Vám môže byť zrušená možnosť ďalšej rezervácie.
 • Pri zrušení rezervácie hodiny včas Vám kredit bude vrátený na rezervačný účet.
 • Kredit nie je možné vrátiť na bankový účet, ani v hotovosti.
 • Výšku kreditu nie je možné vrátiť späť.

Reklamácie

 • Reklamácie prijímame písomne e-mailom na kocanovaz@gmail.com.